Βασιλική Καραζήση Βόλος

Γράφει η Βασιλική Καραζήση. Το άρθρο αυτό γράφτηκε στις 24 Απριλίου του 2019. Λέξεις-φράσεις: Κατάταξη ξενοδοχείων Βόλος, Κατάταξη ξενοδοχείων σε αστέρια και κλειδιά Βόλος Πήλιο.

Είμαι η Βασιλική Καραζήση Αρχιτέκτων Μηχανικός. Παράλληλα με τις δραστηριότητες του μηχανικού είμαι πιστοποιημένη επιθεωρητής από εξειδικευμένους επίσημους οργανισμούς αξιολογήσεων, που εκδίδουν πιστοποιητικά κατάταξης ξενοδοχείων (και πάσης φύσεως τουριστικών καταλυμάτων) σε αστέβάσει των νέων προτύπων ISO.

Στο παρακάτω άρθρο προσπαθώ να απαντήσω σε συχνές ερωτήσεις πελατών μου που έχουν ξενοδοχεία ή ενοικιαζόμενα δωμάτια στο Πήλιο.

Επικοινωνήστε μαζί μου για οποιαδήποτε απορία σχετική με κατάταξη ξενοδοχείων (2019), και παραδοσιακών τουριστικών καταλυμάτων στην περιοχή του Βόλου.

 • Τι είναι η Κατάταξη Τουριστικών Καταλυμάτων σε Κατηγορίες Αστέρων και Κλειδιών;

Η οργανωμένη και αντικειμενική κατάταξη των Τουριστικών Καταλυμάτων σε κατηγορίες Αστέρων και Κλειδιών με βάση το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για τον Τουρισμό. Η διαδικασία Κατάταξης των Τουριστικών Καταλυμάτων σε Κατηγορίες Αστέρων και Κλειδιών είναι υποχρεωτική για τη νόμιμη λειτουργία τους.

 • Σε ποιους απευθύνονται οι κατατάξεις;

Το σύστημα κατάταξης αφορά επιχειρήσεις νέων και υφιστάμενων Ξενοδοχείων και Ενοικιαζόμενων Επιπλωμένων Δωματίων Διαμερισμάτων (ΕΕΔΔ), όλων των μεγεθών, σε όλη την Ελλάδα.

 • Ποιός ελέγχει τις κατατάξεις;

Ιδιωτικοί φορείς πιστοποίησης αναλαμβάνουν ελεγκτικό ρόλο και όχι ο ΕΟΤ.

 • Ποιός είναι ο σκοπός των κατατάξεων;

Κύριος στόχος του νέου νομοθετικού πλαισίου είναι η ποιοτική αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός των τουριστικών καταλυμάτων σε σχέση με τη διεθνή τουριστική αγορά.

 • Διαδικασία Πιστοποίησης / Απαραίτητα Έγγραφα
 1. Αίτηση στο Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος (Ξ.Ε.Ε.).
 2. Επιλογή Διαπιστευμένου Φορέα Πιστοποίησης.
 3. Επιθεώρηση της επιχείρησης από τον Φορέα.
 4. Σύνταξη Τεχνικής Έκθεσης από τον Φορέα.
 5. Έκδοση Βεβαίωσης κατάταξης από το Ξ.Ε.Ε με βάση την Τεχνική Έκθεση του Φορέα.
 6. Κατάθεση της Βεβαίωσης από την επιχείρηση στην αρμόδια Τουριστική Υπηρεσία.
 7. Έκδοση του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ).
 • Νομοθεσία
 1. Ν.4276/2014 (ΦΕΚ Α’156),
 2. ΦΕΚ Β’ 4242/05-12-2017
 • Πρότυπα πιστοποίησης
 1. ISO 9001 Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας)
 2. ISO 14001 Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
 3. ISO 22000 Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων και Ποτών
 4. Βεβαίωση HACCP σύμφωνα με τις αρχές του Codex Alimentarius και τον Κανονισμό (ΕΚ) 852/2004
 5. «Ελληνικό Πρωινό» του ΞΕΕ
 6. Σήμα Ποιότητας “Κρητική Κουζίνα”
 7. Boutique Hotels
 8. HALAL

 • English
 • Deutsch
 • Français
 • Ελληνικά
 • עברית