Γράφει η Βασιλική Καραζήση.

Το νέο πρόγραμμα επιδότησης «Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον 2019» προϋπολογισμού 270 εκατ. ευρώ προκηρύχθηκε στις 27/06/19 και αφορά 25.000 νοικοκυριά.

Στην περιοχή του Βόλου – Νέας Ιωνίας – Πηλίου & Σποράδων και στον ευρύτερο Νομό Μαγνησίας, μετά την επιτυχία των πρηγούμενων προγραμμάτων υπήρχε μεγάλο ενδιαφέρον και προσμονή για την ημερομηνία έναρξης.

Με την ανακοίνωση της ημερομηνίας δεχόμαστε καθημερινά ερωτήσεις σχετικά με τα στάδια της διαδικασίας καθώς και για τα δικαιολογητικά , και ελπίζουμε το παρακάτω άρθρο να λύσει όλες σας τις απορίες.

Για τους ενδιαφερόμενους του Νομού Μαγνησίας υπενθυμίζουμε ότι μπορούν να απευθυνθούν στο γραφείο μας για τυχόν απορίες με όποιο τρόπο θέλουν. Είτε τηλεφωνικά είτε συμπληρώνοντας κάποια απο τις φόρμες επικοινωνίας του website, είτε με φυσική παρουσία τους στο γραφείο μας.

Το πρόγραμμα διαφέρει ως προς τα κριτήρια και τους όρους από το προηγούμενο, το «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ».

Βήμα 1: Εύρεση Μηχανικού

Αρχικά απευθυνόμαστε σε έναν Μηχανικό – Ενεργειακό Επιθεωρητή για να εξετάσει αν η κατοικία πληροί τις προϋποθέσεις για ένταξη στο πρόγραμμα, δηλαδή θα πρέπει να:

α. Είναι αποπερατωμένη, ηλεκτροδοτούμενη και να χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία, δηλωμένη στο Ε1 (είτε από τον ιδιοκτήτη είτε από ενοικιαστή).

β. Να είναι ενεργειακής κλάσης Δ ή χαμηλότερα (έκδοση Ά Ενεργειακού Πιστοποιητικού ΠΕΑ, υποχρεωτικά για την συμμετοχή στο πρόγραμμα)

γ.  Να είναι νόμιμη (αν υπάρχουν αυθαιρεσίες να έχει γίνει τακτοποίηση και να έχουν εξοφληθεί τα πρόστιμα).


   Ο Μηχανικός – Ενεργειακός Επιθεωρητής είναι υπεύθυνος για:

 • Την ενημέρωση σας ως σύμβουλος έργου.
 • Να διενεργήσει την πρώτη ενεργειακή επιθεώρηση και να καταγράψει τις παρεμβάσεις εκείνες που αποδίδουν το μέγιστο δυνατό για το σπίτι σας, λαμβάνοντας υπόψη τις επιθυμίες σας.
 • Να ετοιμάσει τα δικαιολογητικά για την κατάθεση του φακέλου σας.
 • Να αναλάβει τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησής σας.
 • Να αναλάβει, αν το επιθυμείτε, την κατασκευή όλων των απαιτούμενων παρεμβάσεων μέχρι την ολοκλήρωση του έργου.
 • Να διενεργήσει τη δεύτερη ενεργειακή επιθεώρηση και να αναλάβει τη μετέπειτα τεχνική υποστήριξη σε ότι χρειαστείτε.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ τα δικαιολογητικά που χρειάζεστε

Βήμα 2: Αίτηση

Υποβάλλουμε ηλεκτρονικά την αίτησή στην πλατφόρμα https://exoikonomisi.ypen.gr


Βήμα 3: Καταχώριση στοιχείων

Καταχωρούμε στο σύστημα τα στοιχεία του Α’ ΠΕΑ, τις παρεμβάσεις που έχουμε επιλέξει και το αντίστοιχο κόστος τους καθώς και τον ενεργειακό στόχο που θα πετύχουμε μετά την υλοποίηση των παρεμβάσεων. Επισυνάπτουμε και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.


Βήμα 4: Λήψη δανείου

Εφόσον επιθυμούμε τη λήψη δανείου, επιλέγουμε την τράπεζα που θέλουμε για να διενεργηθεί έλεγχος πιστοληπτικής ικανότητας για τον ωφελούμενο.


Βήμα 5: Καταχώριση προμηθευτών

Οι προμηθευτές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα καταχωρίζουν τα στοιχεία τους στο σύστημα ώστε να ενεργοποιηθούν τα ΑΦΜ τους.


Βήμα 6: Υλοποίηση

Υλοποίηση παρεμβάσεων.


Βήμα 7: Επιθεώρηση

Δεύτερη ενεργειακή επιθεώρηση. Έκδοση δεύτερου Πιστοποιητικού(΄Β ΠΕΑ).


Βήμα 8: Καταχώριση δαπανών

Καταχωρούμε στο σύστημα τα στοιχεία του Β’ ΠΕΑ και τα αναλυτικά στοιχεία των παραστατικών δαπανών των παρεμβάσεων.


Βήμα 9: Δήλωση πιστοποίησης

Ο ωφελούμενος καταχωρίζει τη δήλωση πιστοποίησης για την ολοκλήρωση του έργου και την παροχή των κινήτρων του προγράμματος στο πληροφοριακό σύστημα επισυνάπτοντας τα παραστατικά δαπανών και τα λοιπά δικαιολογητικά. Ο ωφελούμενος ενημερώνεται από το πληροφοριακό σύστημα για τον τελικό συνολικό επιλέξιμο προϋπολογισμό καθώς και για το ποσό των ιδίων κεφαλαίων που απαιτείται να καταβάλει στους προμηθευτές, στην περίπτωση που το άθροισμα των υποβαλλόμενων δαπανών υπερβαίνει τον τελικό συνολικό επιλέξιμο προϋπολογισμό ή και τα ανώτατα όρια δαπανών του προγράμματος.


Βήμα 10: Εκταμίευση του δανείου

Όταν καταβληθούν τα ιδία κεφάλαια για την εξόφληση των δαπανών, ενημερώνεται η τράπεζα ώστε να καταβάλει την επιχορήγηση και την εκταμίευση του συνόλου του δανείου, κατά περίπτωση, για την εξόφληση των επί πιστώσει παραστατικών δαπανών και την καταβολή στον ωφελούμενο του ποσού που του αντιστοιχεί για τα εξοφλημένα παραστατικά δαπάνης.

 • English
 • Deutsch
 • Français
 • Ελληνικά
 • עברית