Γράφει η Βασιλική Καραζήση

Το νέο πρόγραμμα επιδότησης «Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον 2019» προϋπολογισμού 270 εκατ. ευρώ προκηρύχθηκε στις 27/06/19 και αφορά 25.000 νοικοκυριά. Το πρόγραμμα διαφέρει ως προς τα κριτήρια και τους όρους από το προηγούμενο, το «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ».


Αρχικά απευθυνόμαστε σε έναν Μηχανικό – Ενεργειακό Επιθεωρητή για να εξετάσει αν η κατοικία πληροί τις προϋποθέσεις για ένταξη στο πρόγραμμα, ενώ είναι υπεύθυνος για:

 • Την ενημέρωση σας ως σύμβουλος έργου.
 • Να διενεργήσει την πρώτη ενεργειακή επιθεώρηση και να καταγράψει τις παρεμβάσεις εκείνες που αποδίδουν το μέγιστο δυνατό για το σπίτι σας, λαμβάνοντας υπόψη τις επιθυμίες σας.
 • Να ετοιμάσει τα δικαιολογητικά για την κατάθεση του φακέλου σας.
 • Να αναλάβει τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησής σας.
 • Να αναλάβει, αν το επιθυμείτε, την κατασκευή όλων των απαιτούμενων παρεμβάσεων μέχρι την ολοκλήρωση του έργου.
 • Να διενεργήσει τη δεύτερη ενεργειακή επιθεώρηση και να αναλάβει τη μετέπειτα τεχνική υποστήριξη σε ότι χρειαστείτε.

Τι δικαιολογητικά πρέπει να συγκεντρώσω για να είμαι έγκαιρα έτοιμος;


 1. Στοιχεία ιδιοκτήτη: Ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, ΔΟΥ κ.α.
 2. Δελτίο Ταυτότητας ή Διαβατήριο.
 3. Στοιχεία Υπεύθυνου Επικοινωνίας (Αν πρόκειται για άλλον, πέρα του ωφελούμενου)
 4. Το τελευταίο Εκκαθαριστικό Σημείωμα Φορολογίας Εισοδήματος.
 5. Το τελευταίο αντίγραφο της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1).
 6. Αντίγραφο της Δήλωσης Στοιχείων Ακινήτων (Ε9).
 7. Αν υπάρχουν προστατευόμενα μέλη με εισόδημα πέραν του μηδενικού, αντίγραφο της δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1) και Εκκαθαριστικό.
 8. Αν ο ιδιοκτήτης είναι ταυτόχρονα προστατευόμενο μέλος, πρόσφατο αντίγραφο της δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1) και Εκκαθαριστικό των υπόχρεων φορολογικής δήλωσης.
 9. Για ενοικιαζόμενη κατοικία ή κατοικία που παραχωρείται δωρεάν: Πρόσφατο αντίγραφο Αναλυτικής Κατάστασης για τα Μισθώματα Ακινήτων (Ε2).
 10. Για κατοικία που χρησιμοποιείται από συγκύριο: Αντίγραφο Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1) συγκύριου εφόσον αυτός το χρησιμοποιεί ως κατοικία.
 11. Στοιχεία ακινήτου: Εμβαδόν, Χρήση, Έτος κατασκευής, Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου.
 12. Οικοδομική Άδεια του κτιρίου ή έγγραφο τακτοποίησης αυθαιρέτου ή βεβαίωση πολεοδομίας για νομίμως υφιστάμενο κτίσμα.
 13. Κάτοψη ορόφου, Τοπογραφικό Διάγραμμα και μελέτη θερμομόνωσης εφόσον υπάρχουν.
 14. Έγγραφα Κτηματολογίου.
 15. Ενεργειακό Πιστοποιητικό εφόσον υπάρχει.
 16. Συμβόλαιο ακινήτου και μεταγραφή στο υποθηκοφυλακείο για πρόσφατη απόκτηση ακινήτου.
 17. Αντίγραφο Λογαριασμού ΔΕΗ ή άλλης εταιρίας.
 18. Βεβαίωση ΟΤΑ αν η διεύθυνση που αναγράφεται στο νομιμοποιητικό έγγραφο είναι διαφορετική από την σημερινή διεύθυνση του ακινήτου.

Δείτε εδώ:

10 Βήματα για το Πρόγραμμα Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ Β΄κύκλος


https://exoikonomisi.ypen.gr

 • English
 • Deutsch
 • Français
 • Ελληνικά
 • עברית