Ανακαίνιση του Προσωπικού μας Χώρου. Χρήσιμες Συμβουλές

Μια ανακαίνιση μπορεί να αποτελεί μια απλή διαδικασία περιλαμβάνοντας μικρού εύρους εργασίες, μπορεί όμως και να φτάσει στο σημείο να γίνει μια μακρά και επίπονη διαδικασία περιέχοντας εργασίες αποκατάστασης, συντήρησης και δομικής στήριξης ενός ακινήτου. Πρέπει, λοιπόν, να υπάρξει προσεκτικός σχεδιασμός για το ποιές εργασίες θα γίνουν στο ακίνητο και πόσο “βαθιά” θα φτάσει η ανακαίνιση.    

 • 1η Συμβουλή: Διαθέσιμο ποσό
 1. Πρέπει να είναι αυστηρά οριοθετημένο το ελάχιστο ποσό για την ανακαίνιση.
 2. Μια ενδεχόμενη μείωση του διαθέσιμου ποσού μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στην αποπεράτωση του έργου.
 3. Φυσικά προσέχουμε να μην υπερβούμε και το μέγιστο διαθέσιμο ποσό.
 • 2η Συμβουλή: Ισορροπία
 1. Το επιθυμητό είναι να υπάρχει ομοιογένεια στους χώρους του ακινήτου μετά την ανακαίνιση.
 2. Άρα ανακαινίζουμε όλους του χώρους που χρήζουν ανακαίνισης και όχι επιλεκτικά έναν από αυτούς.
 3. Αν τίθεται θέμα κόστους τότε υλοποιούμε μικρότερου εύρους ανακαίνιση παντού και όχι ριζική ανακαίνιση σε έναν μόνο χώρο.
 • 3η Συμβουλή: Υπογεγραμμένες προσφορές
 1. Η ανακαίνιση ξεκινάει πάντα με έρευνα αγοράς για να βρούμε τους κατάλληλους ανθρώπους για τις εργασίες.
 2. Θα πρέπει να ζητήσουμε προσφορές τιμών για κάθε εργασία που θα κάνουμε και για όλα τα υλικά που θα αγοράσουμε.
 3. Οι παραπάνω προσφορές πρέπει απαραιτήτως να είναι γραπτές για αποφυγή μελλοντικών προβλημάτων στις τιμολογήσεις.

 • 4η Συμβουλή: Μελέτη-Σχεδιασμός
 1. Ποτέ μην ξεκινάτε μια ανακαίνιση εάν δεν έχετε καταλήξει ακριβώς στο τι θα κάνετε.
 2. Σε μεγάλου εύρους ανακαινίσεις κρίνεται απαραίτητο να απευθυνθείτε σε κάποιον ειδικό για την μελέτη και τον σχεδιασμό.
 3. Η μελέτη δεν αποτελεί σπατάλη χρόνου και χρημάτων, το αντίθετο μάλιστα, προλαμβάνει και επιλύει τα διάφορα θέματα εν τη γενέσει τους εξοικονομώντας χρήματα.  
 • 5η Συμβουλή: Υλικά – Εξοπλισμός
 1. Προσοχή στην ποιότητα των υλικών και του εξοπλισμού που θα αγοραστεί για την ανακαίνιση.
 2. Πάρτε ότι καλύτερο σε υλικά και εξοπλισμό, με βάση τα χρήματα που μπορείτε να διαθέσετε.
 3. Πολλές φορές το φθηνότερο υλικό μπορεί να αποδειχθεί ακριβότερο λόγω κακής ποιότητας και αναγκαστικής αντικατάστασης του νωρίτερα από το αναμενόμενο

 • English
 • Deutsch
 • Français
 • Ελληνικά
 • עברית